πεζόδρομος Έρκυνας , Λιβαδειά

Σε ένα από τα πλέον ανερχόμενα -εμπορικά και όχι μόνο- σημεία της πόλης της Λιβαδειάς, το πάρκο παράλληλα με τον ποταμό Ερκυνα, απέναντι από το νέο διοικητήριο, στη γωνία των οδών

Κυριακίου & Ερκυνας βρίσκεται η πιο πρόσφατη κατασκευή μας.