ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΘερμογραφία Κτιρίων

Το θερμικό "αποτύπωμα" ενός κτιρίου με τη χρήση κάμερας υπερύθρων ή θερμοκάμερα, είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος, η οποία μας παρέχει αρκετά σαφή εικόνα της κατάστασης του κτιρίου εντοπίζοντας άμεσα προβλήματα όπως θερμογέφυρες, ελλειπή ή προβληματική θερμομόνωση, εστίες υγρασίας, έλλειψη ή αστοχίες υγρομόνωσης και άλλα.
Με την χρήση θερμοκάμερας μπορεί να διερευνηθεί η κατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή των σωληνώσεων θέρμανσης, καθώς και τυχόν προβλήματα των Η/Μ εγκαταστάσεων.  Η θερμογράφηση του κτιρίου συμβάλλει ιδιαίτερα στον επιτυχή έλεγχο πριν και μετά την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων.
Η εταιρεία μας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Θερμογράφηση του κτιριακού κελύφους εξωτερικά και εσωτερικά για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών
  • Θερμογράφηση του κτιρίου για τον εντοπισμό εστιών υγρασίας
  • Θερμογράφηση όλων των υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τυχόν διαρροές
  • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών πινάκων και διάγνωση υπερθερμάνσεων
  • Μέτρηση της ποιότητας εσωτερικού πειριβάλλοντος, σε συνδυασμό με άλλο κατάλληλο εξοπλισμό.  
Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες η εταιρεία συντάσσει και παραδίδει έκθεση με τ’ αποτελέσματα της θερμογράφησης.
Οι θερμογραφήσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας γίνονται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
Κατά την θερμογράφηση θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα διακριβωμένη θερμοκάμερα όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΝ 61000-6-4 και ΕΝ 61000-6-2.
Μελέτη και κατασκευή μονώσεων κτιρίων , τόσο των κάθετων αδιαφανών επιφανειών (τοιχοποιίες, κατακόρυφα στοιχεία ΟΣ) , όσο και των οριζόντιων επιφανειών ΟΣ (δώματα , ταράτσες , στέγες). Η μελέτη και η κατασκευή τους μπορεί να συμπεριληφθεί και στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών , στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ "εξοικονόμηση κατ'οίκον". Εφαρμογή υλικών από εξιδικευμένους συνεργάτες της ελβετικής εταιρείας Sika. Αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Κριμάτογλου ΑΕ , η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μόνωσης και συστημάτων θερμοπρόσοψης με σημαντικότατα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας.

πεζόδρομος Έρκυνας , Λιβαδειά

Σε ένα από τα πλέον ανερχόμενα -εμπορικά και όχι μόνο- σημεία της πόλης της Λιβαδειάς, το πάρκο παράλληλα με τον ποταμό Ερκυνα, απέναντι από το νέο διοικητήριο, στη γωνία των οδών

Κυριακίου & Ερκυνας βρίσκεται η πιο πρόσφατη κατασκευή μας.

Λιβαδειά , οδός Κασιμίδη