ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΘερμογραφία Κτιρίων

Το θερμικό "αποτύπωμα" ενός κτιρίου με τη χρήση κάμερας υπερύθρων ή θερμοκάμερα, είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος, η οποία μας παρέχει αρκετά σαφή εικόνα της κατάστασης του κτιρίου εντοπίζοντας άμεσα προβλήματα όπως θερμογέφυρες, ελλειπή ή προβληματική θερμομόνωση, εστίες υγρασίας, έλλειψη ή αστοχίες υγρομόνωσης και άλλα.
Με την χρήση θερμοκάμερας μπορεί να διερευνηθεί η κατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή των σωληνώσεων θέρμανσης, καθώς και τυχόν προβλήματα των Η/Μ εγκαταστάσεων.  Η θερμογράφηση του κτιρίου συμβάλλει ιδιαίτερα στον επιτυχή έλεγχο πριν και μετά την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων.
Η εταιρεία μας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Θερμογράφηση του κτιριακού κελύφους εξωτερικά και εσωτερικά για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών
  • Θερμογράφηση του κτιρίου για τον εντοπισμό εστιών υγρασίας
  • Θερμογράφηση όλων των υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τυχόν διαρροές
  • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών πινάκων και διάγνωση υπερθερμάνσεων
  • Μέτρηση της ποιότητας εσωτερικού πειριβάλλοντος, σε συνδυασμό με άλλο κατάλληλο εξοπλισμό.  
Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες η εταιρεία συντάσσει και παραδίδει έκθεση με τ’ αποτελέσματα της θερμογράφησης.
Οι θερμογραφήσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας γίνονται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
Κατά την θερμογράφηση θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα διακριβωμένη θερμοκάμερα όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΝ 61000-6-4 και ΕΝ 61000-6-2.