Μελέτη και κατασκευή μονώσεων κτιρίων , τόσο των κάθετων αδιαφανών επιφανειών (τοιχοποιίες, κατακόρυφα στοιχεία ΟΣ) , όσο και των οριζόντιων επιφανειών ΟΣ (δώματα , ταράτσες , στέγες). Η μελέτη και η κατασκευή τους μπορεί να συμπεριληφθεί και στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών , στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ "εξοικονόμηση κατ'οίκον". Εφαρμογή υλικών από εξιδικευμένους συνεργάτες της ελβετικής εταιρείας Sika. Αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Κριμάτογλου ΑΕ , η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μόνωσης και συστημάτων θερμοπρόσοψης με σημαντικότατα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας.